Genitaal wratje

Een genitaal wratje ontstaat als gevolg van een infectie met HPV, een seksueel overdraagbaar virus. Dit is hetzelfde virus dat ook ernstigere gevallen van genitale wratten veroorzaakt. Of er zich alleen een klein genitaal wratje ontwikkelt, of juist meerdere grotere genitale wratten is vooral een kwestie van toeval en hygiëne.

Genitaal wratje of genitale wratten

De mate waarin genitale wratten ontstaan na een besmetting met HPV verschilt erg sterk per persoon. Een niet geringe hoeveelheid infecties leidt helemaal niet tot symptomen. In andere gevallen zorgt een infectie met het virus wel voor bijvoorbeeld jeuk en irritatie, maar ontstaan er geen genitale wratten.

Een volgende stap is dat er slechts één of enkele kleine genitale wratjes ontstaan. Een genitaal wratje heeft een doorsnee van slechts één á twee millimeter. Soms zal het wratje niet eens opvallen. Een genitaal wratje kan zich ontwikkelen tot een grotere wrat en ook omliggend weefsel besmetten met het virus. Zo kunnen er groepjes genitale wratten ontstaan van gemiddelde grootte. Of dit gebeurt is deels een kwestie van toeval, maar heeft ook te maken met de mate van hygiëne. Wanneer de geslachtsdelen of anus goed schoon worden gehouden, is de kans op verspreiding van het virus minder groot. Het gebied rond een genitaal wratje moet extra goed schoon gehouden worden.

Ook de locatie van een genitaal wratje heeft invloed op de kans dat er meerdere wratjes ontstaan. Genitale wratjes groeien het best in een warme, enigszins vochtige omgeving. Huidplooien zijn dan ook uitermate geschikt voor de groei van een genitaal wratje. Om deze reden ontstaan genitale wratjes dan ook vooral onder de voorhuid en in de plooien van de vulva.

Genitaal wratje behandelen

Ook als er maar één genitaal wratje is ontstaan, kan het verstandig zijn deze te behandelen. Een enkel genitaal wratje kan leiden tot meer genitale wratten. Door het wratje te behandelen verklein je de kans op het ontstaan van meer wratjes. Het virus blijft echter aanwezig in het lichaam. Dit betekent dat op een later moment alsnog wratjes kunnen groeien, ook als het eerste genitale wratje al is behandeld en verdwenen. Voor uitgebreide informatie over de behandelmethoden van genitale wratten bekijk dan de pagina genitale wratten behandelen.